Anpassa webben | A-Ö | Om webbplatsen | Kontakt

Stockaryds samhällsförening

ALLA vi som bor och är verksamma i Stockaryd är medlemmar i vår samhällsförening, men vi har en styrelse dit DU kan vända dig med dina frågor och funderingar!

Samhällsföreningen vill samverka för att få en dialog mellan kommun och samhälle, samt för att få ett samarbete mellan föreningar, företag och vi som bor i samhället!

Styrelsen 2017

Ordförande: Heidi Holmberg   E-post: heidi.holmberg@live.se  Telefon: 070 541 21 27

Kassör: Alexandra Lindsten

Sekreterare: Daniel Svärd


Övriga ledamöter:

Petra Holst

Lennart Olsson

Tomas Hultqvist

Ana-Maria Foarcos Suppleant

Don Collins (IFK Stockaryd) Suppleant

Ludwig Axelsson Suppleant


Revisorer

Peter Holmstedt

Lilian Sjöberg-Wärn


Valberedning

Lilian Sjöberg-Wärn

Lillimor Hultqvist

Stefan Gustafsson


Stockaryds samhällsförening.
Inloggning